13 43 41 345

Jakość

Polityka jakościowa firmy koncentruje się głównie na zaspokojeniu życzeń klienta i osiągnięciu jego zadowolenia. Tylko pełne zaangażowanie załogi, sumienne podejście do obowiązków, ulepszanie codziennych czynności, życzliwe i fachowe doradztwo klientowi zapewnić może naszą egzystencję i dalszy rozwój. Stanowi to również podstawę zadowolenia załogi, która łączy swój rozwój zawodowy z osiągnięciami spółki. Przez rzetelne podejście do obowiązków, wysoką jakość świadczonych usług, rozbudowę systemu zarządzania jakością, próbujemy umocnić naszą pozycję na rynku z perspektywą dalszego rozwoju i zabezpieczenia tym samym miejsc pracy.

Poprzez zmianę siedziby spółki, pozyskanie nowych, większych pomieszczeń, zakup nowoczesnych urządzeń zamierzamy rozszerzyć zakres naszej działalności i pozyskać nowych klientów.

Certyfikaty

W kwietniu 2009r. firma MEESE Polska Sp. z o.o. uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 nadany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Montaż i produkcja części oraz artykułów metalowych (wg PN-EN ISO 9001:2015):
Certyfikat PL / EN